Regulamin serwisu

Regulamin określa zasady korzystania z usług rezerwacji pokoi hotelowych oraz rejestracji zawodników za pośrednictwem serwisu fightec.pl.

 1. REZERWACJA POKOJU
  1. Rezerwacja następuje po bezpośredniej rezerwacji za pośrednictwem strony fightec.pl.
  2. Klient otrzymuje informację zwrotną w postaci potwierdzenia rezerwacji, w której zawarte są wszelkie informacje dotyczące płatności oraz terminu wpłaty.
  3. W momencie rezerwacji pokoju klient zobowiązuje się do zapłaty całości kwoty w ciągu maksymalnie 3 dni od daty rezerwacji.
  4. Brak wpłaty w określonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z rezerwacji.
  5. Dokonując rezerwacji, Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych fightec.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 2. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW
  1. Opłata startowa za udział w Zawodach jest ustalana przez organizatora zawodów
  2. Po rejestracji zawodników klient zobowiązany jest do wpłaty całości opłaty startowej nie później niż 7 dni przed rozgrywanymi zawodami.
  3. W przypadku braku wpłaty zawodnik zostanie wykreślony z listy startowej
  4. Po opłacie startowego klient ma prawo zamienić dowolną ilość zawodników na innych, którzy mogą wystartować w danym turnieju.
  5. Wpłata startowego nie podlega zwrotowi
 3. REZYGNACJA Z REZERWACJI, NOCLEGU, SKRÓCENIE POBYTU
  1. W przypadku anulowania zapłaconej rezerwacji lub nieskorzystania z wynajętego pokoju wpłata nie podlega zwrotowi. Za rezygnację uważa się sytuację, gdy:
   • Klient poinformuje organizatora o rezygnacji z pobytu w hotelu drogą mailową lub poprzez wysłanie wiadomości sms lub telefonicznie.
   • Klient nie przyjedzie do hotelu w dniu rozpoczęcia rezerwacji i nie poinformuje organizatora o zmianie daty rozpoczęcia rezerwacji drogą mailową lub poprzez wysłanie wiadomości sms lub telefonicznie.
 4. PŁATNOŚCI
  1. Płatności dokonywane są przez system PAYU
  2. Odbiorcą płatności jest organizator zawodów:
   TKS "Karate" Tarnowskie Góry
   ul. Obwodnica 8/2.27
   42-600 Tarnowskie Góry
   REGON: 272462362
   NIP: 645-21-25-884
   KRS 0000061822
   Rachunek Bankowy: 44 1050 1386 1000 0022 9095 3955
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Liczba osób nocujących w pokoju nie może przekraczać tej uzgodnionej przy dokonaniu rezerwacji.
  2. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych, niezależnych od firmy okoliczności uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z pokoju hotelowego, firma zastrzega sobie prawo do zmiany pokoju, na inny o standardzie równym lub wyższym od zajmowanego apartamentu.